مجموعه ای از فیلم های اقتصادی بورس از investopedia با زیرنویس فارسی –

خط عنوان و توضیحات ارتباط دادن جلد 1 اوراق قرضه دولتی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 2 فروش اجتناب ناپذیر چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 3 بازار بیرون تعویض کنید (OTC) چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 4 کاهش تورم چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 5 ارزش دفتری چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 6 ارزش ذاتی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم هفت ارزش زمانی پول چقدر است؟ دانلود 6 میلی گرم 8 اعتبار معاملاتی؟ دانلود 5 میلی گرم 9 انواع خطرات دانلود 3 میلی گرم ده تورم چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 11 عمل چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 12 مدل قیمت گذاری دارایی ثابت چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 13 حدس و گمان چیست؟ دانلود 9 میلی گرم 14 قرارداد آتی چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 15 ترازنامه چیست؟ دانلود 6 میلی گرم 16 ارزش دفتری چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 17 نسبت بازده دارایی ها چقدر است؟ دانلود 6 میلی گرم 18 نسبت قیمت/درآمد (P/E) چقدر است؟ دانلود 6 میلی گرم 19 صندوق سرمایه گذاری چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 20 ریسک چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 21 چه دیر شده؟ دانلود 6 میلی گرم 22 حق خرید (گارانتی) چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 23 فرضیه بازار کارآمد چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 24 اهرم مالی چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 25 ارزش در معرض خطر (VaR) چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 26 میانگین موزون هزینه سرمایه یا WACC چقدر است؟ دانلود 8 میلی گرم 27 تفاوت سهام و اوراق قرضه چیست؟ دانلود 6 میلی گرم 28 سرمایه گذاری ارزشی چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 29 سود نقدی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 30 علائم هشدار دهنده مشکلات مالی در شرکت ها دانلود 6 میلی گرم 31 صورت درآمد چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 32 سرمایه در گردش چیست؟ دانلود 6 میلی گرم 33 ضریب بتا چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 34 حاشیه سود چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 35 سود مرکب چیست؟ دانلود 7 میلی گرم 36 نرخ گردش دارایی چقدر است؟ دانلود 7 میلی گرم 37 اعتبار تجاری چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 38 محدودیت عملکردی چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 39 هزینه فرصت چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 40 قانون 72 چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 41 گزینه put چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 42 اصطلاح گربه بزرگ به چه معناست؟ دانلود 4 میلی گرم 43 سرمایه گذاری رشد چیست؟ دانلود 6 میلی گرم 44 محصول گیفن چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 45 مخارج سرمایه ای چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 46 تئوری بازی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 47 ریسک بازار چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 48 بدهی بد چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 49 نظریه انتخاب منطقی چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 50 ارزش اسمی چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 51 ارزش افزوده بازار یا MVA چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 52 تفاوت بین مالی و اقتصاد چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 53 سیاست نرخ بهره منفی یا NIRP چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 54 فقر چیست؟ دانلود 2 میلی گرم 55 سود اقتصادی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 56 قیمت تمام شده کالای فروخته شده چقدر است؟ دانلود 4 میلی گرم 57 تئوری سوسک چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 58 بازده چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 59 مزیت رقابتی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 60 ریسک عملیاتی چیست؟ دانلود 2 میلی گرم 61 FAIFO یا اولین واردات اولین صادرات چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 62 ریسک پیش فرض چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 63 نظریه پیاده روی تصادفی چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 64 نسبت سورتینو چقدر است؟ دانلود 5 میلی گرم 65 پستی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 66 علاقه چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 67 بیت کوین چیست؟ دانلود 6 میلی گرم 68 نسبت Q چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 69 بازار نقدی یا Spot چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 70 بازار معاملات چیست؟ دانلود 5 میلی گرم 71 کاهش تورم چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 72 اثر وال مارت چیست؟ دانلود 3 میلی گرم 73 تثبیت قیمت چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 74 دارایی چیست؟ دانلود 4 میلی گرم 75 پوشش چیست؟ دانلود 3 میلی گرم


منبع: https://chartiran.com/5473/investopedia/#comment-6123