فیلم آموزشی موج الیوت با حضور دکتر ترحمی –

نظریه موج الیوت بر این اصل استوار است که همه رویدادها و حرکات در یک چرخه تکرار می شوند. به نحوی امواج الیوت او می گوید پویایی بالای افراد نشان دهنده شکل گیری حرکات صاف و منظمی است که به آن امواج می گویند. این قانون بیش از هر جای دیگری در بازار سرمایه که یکی از شلوغ ترین تجمعات مردمی محسوب می شود خود را نشان خواهد داد.

البته لازم به ذکر است که معامله گران با استفاده از امواج الیوت معتقدند ماهیت فراکتالی ساختار بازار به این معنا نیست که بتوان آن را به راحتی پیش بینی کرد. و در واقع، برای موفقیت در این زمینه، فرد باید بتواند تحلیل و بررسی حرکات بازار باشد.

آر این الیوت، صاحب نظریه قانون موج، برای اولین بار در کتاب خود در سال 1938 نظریه ای را بیان کرد که بعدها تکامل یافت و به قانون الیوت معروف شد. حتی امروزه به آن قانون موج الیوت می گویند.

فیلم آموزشی موج الیوت با حضور دکتر تورحمی

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام بر خلاف تصور عموم دارای الگوهای تکرارشونده هستند و رفتار این بازار تصادفی یا بی نظم نیست.

فیلم آموزشی موج الیوت با حضور دکتر تورحمی

آموزش موج الیوت با دکتر تورحمی

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ابداع شد. الیوت با هدف تبیین حرکات قیمت در بازارهای مالی شکل گرفت و در واقع رالف الیوت معتقد بود که در بازارهای مالی به راحتی می توان به الگوهای موجی و فراکتال های تکراری دست یافت و در نهایت با استفاده از آنها، حرکت قیمت پیش رو را پیش بینی کرد. .

الیوت معتقد بود که روند قیمت در بازارهای مالی ناشی از روانشناسی حاکم بر سرمایه گذاران است. او متوجه شده بود که ذهنیت بازارهای مالی تغییر می کند روانشناسی به طور کلی، آنها از همان الگوهای فرکتال تکراری پیروی می کنند. نظریه الیوت را می توان تا حدودی با نظریه داو مقایسه کرد زیرا هر دو معتقد بودند که تغییرات قیمت سهام به صورت امواج رخ می دهد. با این حال، شناخت الیوت از ماهیت فراکتال بازار، او را در تحلیل جزئیات بازار موثرتر کرد.

موسسه تحصیلی مطلب زیر در واقع یک آموزش آنلاین است که در آن جناب آقای دکتر ترحمی به خوبی ساختار حرکات قیمت را با استفاده از تکنیک های کلاسیک الیوت آموزش دادند.


منبع: https://chartiran.com/3670/elliott-tarahomi/#comment-5678

امواج الیوت را می‌توان در تغییرات قیمت سهام و همچنین رفتار مصرف‌کننده یافت. در همین حال، معامله گرانی که به دنبال سود بردن از روند بازار هستند، معامله گران موجی نامیده می شوند.

فراکتال‌ها نوعی ساختار در ریاضیات هستند که دائماً در حال تکرار هستند و حتی اگر بزرگ‌تر شوند، همیشه همان ساختار اولیه را خواهید داشت. الیوت متوجه شده بود که الگوهای قیمت در نمودارهای سهام دارای ساختار فراکتالی هستند، بنابراین به دنبال الگوهای تکرار شونده این ساختارها بود که امروزه می‌توان آن را شاخصی مفید برای پیش‌بینی آینده بازار دانست.