شناسایی ژن تقویت کننده رشد غلات توسط دانشمندان چینی

درمجموع این کشف به ویژه در زمان گذراندن چالش‌های دوران پس از همه‌گیری ویروس کرونا و تغییرات اقلیمی که منجر به کمبود موادغذایی در سراسر جهان شده است بسیار موثر و مفید خواهد بود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84830669/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C

براساس اطلاعات سرپرست وبینار «ژو» از تیم تحقیقاتی علوم کشاورزی آکادمی چین، این ژن می تواند همزمان موجب بهبود ظرفیت فتوسنتز و استفاده موثر از نیتروژن در برنج شود. 

این محقق چینی گفت، آزمایش ها بر روی این ژن در دانه های برنج از سال ۲۰۱۸ در پکن، سانیا از استان هانیان و هانگژو مرکز استان ژنجیان انجام شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه «چاینا دیلی» چین، براساس اطلاعات منتشر شده در مجله «ساینس مگزین» ژن بازدهی بالایی که OsDREB۱C نامگذاری شده است دستکم تا ۳۰ درصد موجب تقویت رشد غلات می شود و به طور مشخص در برنج زمان رشد را نیز کوتاه می‌کند.

براساس این تحقیقات، رشد برنج ۱۳ روز زودتر از زمان همیشگی به پایان می رسد و این ژن همچنین در رشد و کاهش زمان شکوفایی در گندم نیز موثر است. تخمین زده می شود ظرفیت تولید برنج، گندم و ذرت در چین با بیش از ۲۰ درصد رشد تا سال ۲۰۳۰ به آماده کردن مواد غذایی برای یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر در این کشور کمک کند.