صورت های مالی شرکت های بورسی چندین بار در سال منتشر می شود. برای خرید و فروش بلندمدت سهام، پیشنهاد می کنیم صورت های مالی سالانه شرکت ها را با دقت بیشتری بررسی کنید. از طریق سامانه کدال می توانید سود عملیاتی و غیر عملیاتی مندرج در صورت های مالی را مشاهده کنید. همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله کدال چیست را مطالعه کنید.

آخرین کلمه

در مثالی دیگر می توان به سود سرمایه گذاری در بورس اشاره کرد. بسیاری از شرکت های بورسی علاوه بر مالکیت سهام خود، اقدام به خرید و فروش سهام دیگر نیز می کنند. بر این اساس سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکت ها نیز سود غیر عملیاتی محسوب می شود.

تحلیل فاندامنتال فقط یک گزینه برای معامله در بازارهای مالی نیست. بدون کمک ابزارهای تحلیل بنیادی، نمی توانید ارزش واقعی سهام را در زمان حال و آینده تخمین بزنید. به همین دلیل نمی توانید در بلند مدت روی خرید و فروش موفق سهام در بورس حساب کنید. صورت های مالی شرکت ها مهم ترین ابزار تحلیل بنیادی محسوب می شوند. در صورت های مالی، داده های مختلفی وجود دارد. سود عملیاتی و غیر عملیاتی نقش مهمی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارد. در این مقاله به بررسی این مفهوم کلیدی در صورت های مالی می پردازیم. تا انتها با ما همراه باشید.

سود عملیاتی چیست؟