سه چیزها توییتر می‌خواهد شما را فراموش می‌کند |غفلت|بی توجهی} درباره کتاب

اطلاعاتی که معمولاً در عطف کتاب نوشته میشود از بالا به پایین به ترتیب شامل نام کتاب، نویسندگان کتاب و آرم انتشارات میباشد. «راستش گاهی فقط میشود با رئالیسم جادویی یک داستان را نوشت. یک کتاب، هرچند که از سوی یک فرد نوشته شده باشد در خود تجربهٔ جمع را دارد، تجربهٔ بشر را… واقعیت این است که کتاب، یک «بخشندهی بیمنت» است. خرید اینترنتی کتاب، یکی از بهترین روشهای صرفهجویی در هزینه و زمان است. فروشگاه کتاب سراج بوک از سال 96 به صورت حرفه ای فروش کتاب به صورت آنلاین را به مجموعه خود اضافه کرد و در همین راستا بهترین کتاب های روانشناسی و رمان ، بهترین کتاب های کودک ، جدیدترین کتاب های عمومی را به بانک کتاب خود اضافه کرده است، در سراج بوک خرید کتاب با تخفیف انجام میشود و کلیه کتاب ها تا سقف 50% تخفیف ویژه و دائمی دارند. صفحهبندی کتاب به قطع رقعی برای کتابهایی که از اندازه معمول کمی کوچکتر هستند، انجام شده و اغلب زمانیکه متن کتاب و یا تعداد صفحات کتاب کم است میتوان از این قطع برای بهتر دیده شدن کتاب استفاده نمود.

ولی، بهتدریج، چاپکنندگان کتاب دریافتند که استفاده از اندازههای مختلف در بهبود کار مؤثر خواهد بود. داکورث ما را متوجه افکاری میکند که هنگام شکست به ذهنمان هجوم میآورند. آنها میخواهند خواننده از این داستانها الهام بگیرد و به درک این حقیقت برسد که موفقیت زاده شکست است! آنها داستانهای من و شما را میخورند. هر جور کتابی را که بخواهید میخورند. البته برخی افراد بر این باور هستند که عشق به نرسیدن است! کتاب به آثار منفی طرز تفکر تغییرناپذیر و مزیتهای طرز تفکر وفقپذیر مبتنی بر رشد اشاره میکند. نویسنده این کتاب از سرگذشت محمدرضا پهلوی میگوید و سرنوشت خاندان پهلوی و آغاز انقلاب اسلامی را بررسی میکند. این کتاب درباره سرگذشت شخصیتهای سیاسی است که در دوران قاجار و پهلوی زندگی میکردهاند و به دلایلی که نویسنده مطرح میکند کارنامهای سیاه و ننگین داشتهاند. او در این کتاب حوادث مهم سیاسی و اجتماعی در دورههای مختلف را تحلیل میکند و از ریشههای انقلاب اسلامی ایران میگوید. آبراهامیان در این کتاب تأثیر متقابل سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در ایران از قرن نوزدهم تا انقلاب اسلامی را بررسی میکند. ما ایرانیان از گذشته تا به امروز، به عشق و عاشقی شهرت داریم.

کتابهای بسیار زیبایی در خصوص عشق برای نوجوانان منتشر شده است. بهتدریج با گذشت زمان، عشق در زندگی ما جریان پیدا کرد. آلتوچر معتقد است باارزشترین سرمایه ما، آن چیزی که باید بیشترین زمان، انرژی و منابعمان را صرفش کنیم، کتاب طلسم محبت خود ما هستیم. این مجموعه ،کاملترین مجموعه کتاب های طلسم و تعویذ و دعا نویسی و خودآموز علوم غریبه است که در هیچ کجا نمی توانید پیدا کنید و این برای اولین بار است که این مجموعه کامل ارائه می شود. این مجموعه کتاب تاریخ ۳جلدی به تاریخ ایران پیش از اسلام میپردازد و یکی از کاملترین و جامعترین کتاب های تاریخی مربوط به این دوران است. این کتاب تاریخی از جلد اول کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت گرفته شده که منبع کلاسیک تاریخ تمدن جهانی است. بخش اول کتاب تجربههای شخصی نویسنده است داستان مردی بهنام رضا که بعد از نجات دادن یک بچهگربه ارتباطی با موجودات ماورایی میگیرد و همین موضوع تمام زندگیاش را تحت تاثیر قرار میدهد، بخش دوم تحقیقات و تفکرات نویسنده و بخش سوم تجربههای دیگران است.

چرا از اول نقلقولها را ننویسیم؟ او در این کتاب نتیجه ۲۰ سال سفرش به کشورهای مختلف را بازگو کرده است. در این کتاب میتوانید سرگذشت فرمانروایان قدیم و جدید، جنگها و وقایع مربوط به آن، وضعیت مردم ایرانزمین در هر دوره و روابط ایران با سایر کشورها در دورههای مختلف را بخوانید. همچنین وقایعی مانند جنگ ایران و عراق و فرازونشیبهای دورههای پس از آن مانند دوره سازندگی و اصلاحات را بررسی کرده است. راه چاره این است که به سراغ کتابهای برتر و امتحان پس داده برویم. تاریخ ایران پس از دوران اسلامی. موضوع کتاب های تاریخی مهمی که تا اینجا معرفی کردیم تاریخ جهان بود، اما مطالعه بهترین کتاب های تاریخی ایران هم به همین اندازه مهم است. تصاویر و اسنادی که از گذشته و دوران مشروطیت باقی ماندهاند یکی از منابع ارزشمند برای تحلیل و بررسی وقایع تاریخی این دوره هستند. در کتاب «تاریخ ارامنه ایران در قرن هفدهم میلادی» اسناد فارسی و ارمنی مربوط به دوره صفوی آمدهاند که بعضی از آنها برای اولین بار منتشر شدهاند. نویسنده در این کتاب با استفاده از همین تصاویر و اسناد تاریخ را بازگو کرده است. نویسنده سعی کرده با زبانی طنز از وقایع دربار پهلوی بگوید.