رالی اکسپو دبی با معرفی بهترین ها به پایان رسید –

رالی اکسپو دبی با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد

این دلال موسس ایرانی دارد و به همین دلیل توجه ما را به دکتر فرزاد وجیحی جلب کرد که با نام مستعار “استاد آرون” توانست در مدت زمان بسیار طولانی تری نسبت به رقبای خود شهرت چشمگیری در بین تجار ایرانی کسب کند. کارگزار با تکیه بر مهارت های خود، گروه آرون را به جایگاه فعلی خود رساند.


منبع: https://chartiran.com/6578/rali-dubai/

همچنین فعالان ارز دیجیتال و فارکس نیز با انگیزه تبادل اطلاعات و گسترش حوزه فعالیت خود در این نمایشگاه حضور داشتند.
Expofix عنوانی است که برای این رویداد مالی و فین تک انتخاب شده است که هدف آن معرفی بهترین کارگزاران است.
این رویداد مهم امسال پذیرای 200 کارگزار و شرکت بازار مالی بود که همگی پیشگامان این حوزه بودند. اما در میان آنها یک کارگزار وجود دارد که توانست جایزه سریعترین رشد را در بین رقبا به دست آورد.

بزرگ‌ترین رویداد خاورمیانه برای سرمایه‌گذاران و رهبران صنعت فارکس برای شبکه‌سازی و کشف فرصت‌های تجاری بیشتر در فضای تجارت فارکس در اکسپو آفیکس دبی در 19 و 20 اکتبر در بزرگترین شهر امارات متحده عربی برگزار شد. هر ساله بسیاری از کارگزاران قصد دارند ماه ها قبل در بزرگترین نمایشگاه شرکت کنند تا با شرکت در این رویداد مالی، مهارت های خود را مورد آزمایش قرار دهند.

این دلال موسس ایرانی دارد و به همین دلیل توجه ما را به دکتر فرزاد وجیحی جلب کرد که با نام مستعار “استاد آرون” توانست در مدت زمان بسیار طولانی تری نسبت به رقبای خود شهرت چشمگیری در بین تجار ایرانی کسب کند. کارگزار با تکیه بر مهارت های خود، گروه آرون را به جایگاه فعلی خود رساند.

همچنین فعالان ارز دیجیتال و فارکس نیز با انگیزه تبادل اطلاعات و گسترش حوزه فعالیت خود در این نمایشگاه حضور داشتند.
Expofix عنوانی است که برای این رویداد مالی و فین تک انتخاب شده است که هدف آن معرفی بهترین کارگزاران است.
این رویداد مهم امسال پذیرای 200 کارگزار و شرکت بازار مالی بود که همگی پیشگامان این حوزه بودند. اما در میان آنها یک کارگزار وجود دارد که توانست جایزه سریعترین رشد را در بین رقبا به دست آورد.

بزرگ‌ترین رویداد خاورمیانه برای سرمایه‌گذاران و رهبران صنعت فارکس برای شبکه‌سازی و کشف فرصت‌های تجاری بیشتر در فضای تجارت فارکس در اکسپو آفیکس دبی در 19 و 20 اکتبر در بزرگترین شهر امارات متحده عربی برگزار شد. هر ساله بسیاری از کارگزاران قصد دارند ماه ها قبل در بزرگترین نمایشگاه شرکت کنند تا با شرکت در این رویداد مالی، مهارت های خود را مورد آزمایش قرار دهند.